Política de privacitat

Li donem la benvinguda a la web corporativa i el convidem a conèixer aquest terminis avanç que vostè faciliti les seves dades personals.

Menors d’edat
En el cas de menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per que puguem tractar les seves dades personals.
En cap cas es demanaran dels menors d’edat dades relatives a la seva situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiments d’aquests.
Si ets menor de catorze anys i has accedit a aquesta web sense avisar als teus pares, no has de donar-nos cap mena de dades personals.

Alguns principis que deus conèixer
Per Teichenné, S.A. es una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com usuari has de saber que el vostres drets estan garantits en aquesta web.
Ens hem esforçat ne crear un espai segur i confiable i per això volem compartir els nostres principis envers la seva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal. Quan ho fem es per que es realment necessari per poder donar-li els serveis que ens demana.
 • Mai compartim amb ningú la informació personal dels nostres usuaris, excepte quan hem de complir la llei o en el cas que tinguem la seva autorització expressa.
 • Mai fem servir les seves dades personals per una finalitat diferent a la expressada en aquesta política de privacitat.

Aquesta Política de Privacitat podrà canviar en funció de les exigències legislatives o d’autoregulació. Per això aconsellem que com usuari la revisi periòdicament. Serà aplicable en cas de que el usuaris decideixin omplir qualsevol dels formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Regulacions legals a les que s’acull aquesta web

Teichenné, S.A. ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia del Drets Digitals (LOPDGDD). També compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Responsable del tractament de les seves dades personals

 • Nom comercial:  Teichenné, S.A.
 • NIF/CIF: A08097180
 • Direcció: Ctra. N-340 Km 1194,8 – 43719 Bellvei del Penedès (Tarragona)
 • Correu electrònic: heretic@hereticherbsliqueur.com
 • Activitat: Fabricació de Licors (CNAE 1101)

A efectes de lo previst en el Reglament General de Protecció de dades citat avanç, les dades personals que ens faci arribar mitjançant els formularis de la web rebran el tractament de dades com “Usuaris del web”. 
Per el tractament de les dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Com hem aconseguit les seves dades?

Les dades personals que tractem a Teichenné, S.A. procedeixen de:

 • Formulari de contacte de la web https://www.hereticherbsliqueur.com
 • Curriculum Vitae
 • Formularis de sol·licitud de serveis per mitjans telefònics o personals

Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació envers si a Teichenné, S.A. tractem dades personals que el concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a:
 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • SolicitarSol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Refusar el tractament automatitzat de les seves dades personals recollides.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, sol·licitar la supressió sempre i quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les qual van ser recollides. 
En determinades circumstancies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas, únicament es conservaran per el exercici o la defensa de posteriors reclamacions.
També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Teichenné, S.A. deixarà de tractar les dades, exceptuant motius legítims imperiosos, o en l’exercici o defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat d’aquestes dades. De la mateixa manera, podran refusar que les seves dades siguin tractades de manera automàtica per tal de crear perfils.
Els interessats tindran dret a la tutela judicial efectiva i si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix el Reglament, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control, sent en aquest cas, l’Agencia Espanyola de Protecció de dades.
Podrà exercir els seus drets per correu electrònic a heretic@hereticherbsliqueur.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals

Quan un usuari es connecta amb aquesta web, per exemple per posar-se en contacte amb nosaltres, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Teichenné, S.A. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Teichenné, S.A. només com es descriu en la present Política de Privacitat.
En Teichenné, S.A. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat:

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: nom, mail i telèfon per respondre als requeriments dels usuaris de la web https://www.hereticherbsliqueur.com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. L’informem que les dades que ens faciliti estaran ubicades en els servidors de LÍNEA GRÁFICA, S.L. (proveïdor de hosting de Teichenné, S.A.) dins de la UE.
 • Curriculum Vitae: Sol·licitem les següents dades personals: nom, mail, telèfon, dades acadèmiques i altres dades necessàries per avaluar els seus coneixements i amb la finalitat de formar part en els processos de selecció de personal que es duguin a terme per la nostra part. Teichenné, S.A. tractarà les seves dades per analitzar el seu perfil amb la finalitat d’avaluar determinats aspectes personals d’una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, situació econòmica, salut, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments d’aquesta persona física.
 • Formulari de sol·licitud de servei: Sol·licitem les següents dades personals: nom, mail, telèfon i altres dades personals per atendre les necessitats de cada usuari. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per dur a terme la seva sol·licitud i donar el servei requerit. L’informem que les dades que ens faciliti estaran ubicats en els servidors de LÍNEA GRÁFICA, S.L. (proveïdor de hosting de Teichenné, S.A.) dins de la UE.
 •  

Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a la nostra empresa a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que oferim.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes (cookies) que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen en la Política de Cookies.

  Teichenné, S.A., no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal a tercers, sense el consentiment previ, que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals. Si fos aquest el cas, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per el tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que se li sol·licita expressament. A més, l’oferta prospectiva de productes i serveis pot estar basada en l’execució d’un contracte signat per ambdues parts.
També podem publicar la seva imatge en activitats realitzades amb l’empresa. Si això passa, serà degudament informat i, si s’escau, li demanarem el consentiment explícit.
Per contactar amb nosaltres es requereix el consentiment d’aquesta Política de Privacitat.
L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte signat. També la contractació de productes i serveis serà segons els termes i condicions que hi consten a la política comercial.

Per quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • Mentre el interessat no sol·liciti la seva supressió

Per tant, podem garantir que les seves dades no es conservaran més temps del necessari, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Teichenné, S.A., comparteix dades amb diverses empreses sota les seves corresponents condicions de privacitat.
Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionades atenent el compliment dels drets que preservem a l’empresa.
No obstant això, les dades registrades poden ser comunicades a Entitats on el nivell de protecció no és adequat a la normativa europea. Això pot suposar una transferència internacional de dades que li serà degudament informada i, si escau, se li demanarà el consentiment explícit.
Diferents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per altres fins. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades. Entre aquests encarregats de tractament estan:
Hosting: LÍNEA GRÁFICA,  S.L., CIF B91794685, amb domicili C/ ASTRONOMÍA 1, TORRE 1, PLANTA 10, MOD 8-11 (Espanya). Més informació a https://www.lineagrafica.es, tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis com a proveïdor de hosting a Teichenné, S.A.
Plataforma web: WordPress.org, més informació a https://wordpress.org/. Tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a Teichenné, S.A.
E-mail màrqueting: CPC Servicios Informáticos SL (Mailrelay), amb domicili a Madrid. Més informació a www.mailrelay.com CPC Servicios Informáticos SL (Mailrelay) tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de gestió de email màrqueting a Teichenné, S.A.

Secret i seguretat de les dades

Teichenné, S.A. es compromet a l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i utilitzar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
Teichenné, S.A. no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remeti, exonerant a Teichenné, S.A. de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en les diferents formes de contacte.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Teichenné, S.A. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Canvis en la Política de Privacitat

Teichenné, S.A. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, Teichenné, S.A. no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de contacte, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre notícies dels nostres serveis i productes, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.
D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Teichenné, S.A. es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 10/10/2023